Telefony całodobowe:
 +48 604 539 606  +48 32 259 91 20
ul. Warszawska 58
Katowice
ul. Sienkiewicza 45
Katowice
ul. Mieszka I nr 6
Katowice - Tysiąclecie

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Niestety śmierć nie jest zdarzeniem, na które można się przygotować, a zaskoczeniem i falą smutku.

Niemniej wymaga od każdego z nas podniesienia czoła i działania, ponieważ jedyne, co można w takiej sytuacji zrobić, to odpowiedzialnie zająć się sprawami żyjących tak, aby móc godnie pożegnać się ze zmarłym. W tym czasie czeka nas organizacja usług pogrzebowych i inne formalności, także te po pochówku, z których jedną są kwestie zasiłku pogrzebowego.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Ma na celu złagodzenie negatywnych skutków związanych z kosztami pogrzebu wywartych na bliskich zmarłego. Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS i KRUS. Wypłaca się go członkom rodziny, pracodawcy, domowi opieki, jednostce samorządu, kościołowi lub obcej osobie – którzy pokryli koszty pogrzebu. Aby wiedzieć, jak go uzyskać, trzeba mieć wcześniej pewność, że jesteśmy do niego uprawnieni.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Ponieważ zasiłek pogrzebowy przyznawany jest przez ZUS i KRUS, siłą rzeczy przysługuje on po zmarłym, który był w jakiś sposób ubezpieczony. Zasiłek można przyznać po pokryciu kosztów pogrzebu:

  • zmarłego, który ma przyznaną emeryturę, rentę lub emeryturę pomostową albo który jest ubezpieczony w ZUS lub ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (lub członka rodziny takiej osoby);
  • zmarłego, odszedł w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia;
  • zmarłego, który w dniu śmierci nie miał przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniał warunki do jej uzyskania;
  • zmarłego – cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, który pobierał świadczenie pieniężne;
  • zmarłego, który pobierał świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny (lub członka rodziny takiej osoby) oraz zmarłego, który pobierał rentę socjalną;
  • zmarłego, który odszedł wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach oraz zmarłego, który pobierał rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach (lub członka rodziny takiej osoby).

Procedura składania wniosku

Jeżeli opłaciłeś koszty pogrzebu, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy w ciągu 12 miesięcy od śmierci złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, akt zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, skrócone odpisy aktu cywilnego i zaświadczenie o podleganiu zmarłego odpowiednim ubezpieczeniom. W ramach usług pogrzebowych każdy dobry dom pogrzebowy wyciągnie pomocną dłoń – sprawy formalne w Urzędzie stanu cywilnego i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to dla nich codzienność; mając doświadczenie szybciej rozprawią się z formalnościami. Jest to praktyką w naszym Zakładzie Pogrzebowym Resurrexit w Katowicach.

Wróć do bloga