TELEFONY
CAŁODOBOWE

Facebook

e-Nekrolog

urna
Śp. Gdzie można przechowywać urny z prochami zmarłych?
-
Wiek:
Data pogrzebu:
Msza Święta:
Cmentarz:
UDOSTĘPNIJ NEKROLOG

Dokonanie kremacji i umieszczenie prochów w urnie to coraz częściej wybierana forma pochówku, choć nadal nie tak popularna jak pochówek tradycyjny. Dlatego też wciąż wiele osób nie wie, co potem należy zrobić z urną. Przede wszystkim trzeba mieć na względzie zapisy prawa polskiego. Możliwych miejsc do przechowywania urny z prochami zmarłego jest kilka.

W jakich miejscach można umieścić urnę?

Zgodnie z prawem urnę, tak jak i trumnę, należy umieścić na cmentarzu komunalnym lub wyznaniowym. Daje to jednak kilka możliwości pochówku. Urny z prochami można przetrzymywać w niszach w kolumbariach, inaczej zwanych ścianami pamięci. Są to ścianki z wyznaczonymi miejscami na urny. Jest to miejsce zbiorowego pochówku. Bardziej popularne są piwnice urnowe. Są mniejsze od tradycyjnych piwnic grobowych, ale poza tym niczym więcej się od nich nie różnią. Oprócz tego można wykupić niewielki grób na urnę, podobnie jak miejsca na trumnę. Umieszczone są one na polach urnowych. Ostatnią możliwością jest umieszczenie urny w istniejącym już grobie lub grobowcu rodzinnym.

Czy urnę z prochami można trzymać w domu?

Zgodnie z polskim prawem urny z prochami zmarłego nie można przechowywać w domu. Nie wolno jej też zakopać na działce prywatnej, ani rozsypywać prochów w przestrzeni publicznej. Co prawda nie są one szkodliwe w żaden sposób dla środowiska i ludzi. Chodzi jedynie o względy etyczne, a niekiedy religijne. Dlatego, żeby mieć pewność, że pochówek będzie w pełni zgodny z prawem, warto skorzystać z usług zakładu pogrzebowego. W przypadku zakopywania urny na działce niekiedy może nastąpić wyjątkowa sytuacja. Jednak, żeby mieć taką możliwość, bliscy zmarłego muszą uzyskać specjalne pozwolenie od ministra ds. budownictwa, które wydawane jest w porozumieniu z ministrem zdrowia.