TELEFONY
CAŁODOBOWE

Facebook

Jakie dokumenty są potrzebne, aby rozpocząć formalności związane z organizacją pogrzebu?

Wyjaśniamy, jakich dokumentów będzie potrzebował zakład pogrzebowy, kiedy zwrócimy się z prośbą o organizację pogrzebu zmarłego.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby rozpocząć formalności związane          z organizacją pogrzebu?

Zgłoszenie zgonu Podczas przygotowań do pogrzebu niezbędne jest zgłoszenie zgonu, co stanowi podstawę wszelkich procedur pogrzebowych. Zgłoszenie to składa się z dwóch części. Pierwsza służy do rejestracji zgonu, a druga jest potrzebna dla administracji cmentarza. Zgłoszenie powinno być dokonane przez lekarza stwierdzającego zgon lub przez personel szpitalny, jeśli osoba zmarła była pod opieką medyczną w momencie śmierci.

Wydanie aktu zgonu Kolejnym ważnym dokumentem jest akt zgonu, który jest wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu. Aby uzyskać akt zgonu, należy przedłożyć kartę zgonu oraz dowód osobisty zmarłej osoby oraz dowód wnioskodawcy. Wniosek o wydanie aktu zgonu można złożyć osobiście i jest on bezpłatny. Pracownik urzędu unieważni dowód osobisty zmarłej osoby podczas wydawania aktu zgonu.

Dokument tożsamości Zakład pogrzebowy wymaga również przedstawienia dokumentów tożsamości, takich jak dowody osobiste. W związku z tym należy pamiętać, aby w całej dokumentacji zawrzeć również dowód osobisty zmarłej osoby. Ponadto wymagane jest przedstawienie dowodu osobistego osoby załatwiającej formalności w celu potwierdzenia tożsamości.

Inne zaświadczenia  Jeśli osoba zmarła była zatrudniona lub pobierała emeryturę lub rentę, konieczne może być przedłożenie stosownych zaświadczeń. Pracodawca zmarłego jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu, które należy dostarczyć do zakładu pogrzebowego. W przypadku braku statusu pracowniczego, konieczne jest przedstawienie legitymacji emeryta lub rencisty. W sytuacji trudności z uzyskaniem tych dokumentów możliwe jest także przedstawienie ostatniego odcinka świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Pozostałe dokumenty W niektórych sytuacjach mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty dotyczące zmarłej osoby. Mogą to być między innymi dokumenty potwierdzające pokrewieństwo między zmarłym a osobą organizującą pogrzeb, a także dowód osobisty współmałżonka zmarłej osoby. W przypadku pogrzebu odbywającego się poza parafią zmarłego, konieczne może być także zaświadczenie z parafii.

Zobacz także

Wyjaśniamy, jakich dokumentów będzie potrzebował zakład pogrzebowy, kiedy zwrócimy się z prośbą o organizację pogrzebu zmarłego. Jakie dokumenty są potrzebne, aby rozpocząć formalności związane          z organizacją pogrzebu? Zgłoszenie zgonu Podczas przygotowań do pogrzebu niezbędne jest zgłoszenie zgonu, co stanowi podstawę wszelkich procedur pogrzebowych. Zgłoszenie to składa się z dwóch części. Pierwsza […]

grób kota

Cmentarze dla zwierząt to miejsca, w których właściciele mogą godnie pochować swoje zmarłe zwierzęta domowe. W Polsce coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie, aby uczcić pamięć swoich pupili i zapewnić im godne miejsce spoczynku.

Copyright © 2021 • Zakład Pogrzebowy Resurrexit. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

^
Realizacja: Bazinga