TELEFONY
CAŁODOBOWE

Czy kremacja jest zgodna z wiarą katolicką?

urna z prochami

Tradycyjnym sposobem postępowania ze zmarłymi w chrześcijańskim obszarze kulturowym jest pochówek do grobu. Metodę taką jak kremację kojarzy się raczej z krajami azjatyckimi takimi jak Indie. Wobec tego może zrodzić się pytanie – czy kremacja jest zgodna z wiarą katolicką?

Przez setki lat preferowaną przez Kościół katolicki formą pochówku było złożenie ciała zmarłego do grobu. Nie znaczy to jednak, żeby kremacja miała być zakazana. Jest ona w pełni zgodna z wiarą katolicką, co można dostrzec nawet w znanej formule „z prochu powstałeś, w proch się obrócisz”. W związku z tym coraz więcej domów pogrzebowych decyduje się na to, aby korzystać właśnie z takiej formy pochówku jak kremacja.

Żeby jednak kremacja była zgodna z wiarą katolicką, musi ona spełniać pewne wymagania. Po procesie spalenia ciała prochy muszą zostać umieszczone w miejscu, w którym jest zachowane sacrum, czyli poczucie świętości odrębnej od spraw życia codziennego. W myśl tego wskazania urna nie powinna więc znaleźć się w domu, tylko na przykład w kolumbarium.

Dlaczego kremacja może być bardziej preferowana niż pochówek w grobie?

Istnieją nawet sytuacje, w których może być wskazana kremacja, a nie pochówek. Może tak się stać z przyczyn higienicznych, a także z przyczyn ekonomicznych. Ponieważ martwe ciało nie może długo pozostawać niepochowane, to kremacja może pomóc uchronić się przed sytuacją, w której dojdzie do skażenia otoczenia rozkładem ciała. Kremacja jest też tańsza niż pogrzeb. Nie wymaga kupowania tak dużego i drogiego grobowca, w związku z czym może być pomocna dla osób znajdujących się w nie najlepszej sytuacji finansowej.

Czynnikiem, który może powodować, że kremację będą preferować nie tylko pojedyncze osoby, ale nawet całe parafie, może być też to, że spopielanie zwłok pozwala w znacznym stopniu zaoszczędzić miejsce na cmentarzu. W obliczu tego, że w nekropoliach często brakuje już miejsca, jest to jakiś sposób na pomieszczenie się na ograniczonym terenie.

Zobacz także

wiązanka kwiatów na trumnie

Ekshumacja zwłok jest procesem polegającym na wydobyciu ludzkiego ciała lub szczątków z miejsca pochówku. W większości przypadków przeprowadzana jest na wniosek rodziny, ze względu na konieczność przeniesienia ciała na inny cmentarz. Niekiedy ekshumacja może być wykonywana na wniosek sądowy lub prokuratorski.  Do przeprowadzenia ekshumacji konieczna jest zgoda państwowego granicznego inspektora sanitarnego, odpowiadającego lokalizacji planowanej ekshumacji, […]

urna

Dokonanie kremacji i umieszczenie prochów w urnie to coraz częściej wybierana forma pochówku, choć nadal nie tak popularna jak pochówek tradycyjny. Dlatego też wciąż wiele osób nie wie, co potem należy zrobić z urną. Przede wszystkim trzeba mieć na względzie zapisy prawa polskiego. Możliwych miejsc do przechowywania urny z prochami zmarłego jest kilka.

Copyright © 2021 • Zakład Pogrzebowy Resurrexit. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

^
Realizacja: Bazinga