TELEFONY
CAŁODOBOWE

Jak wygląda pogrzeb prawosławny?

cerkiew prawosławna

W każdej religii obrzędy pogrzebowe wyglądają inaczej. Kościół prawosławny ma bogatą liturgię pogrzebową. Wyróżnia się aż pięć rodzajów uroczystości. Inaczej wygląda ona dla osób świeckich, inaczej dla kapłanów, zakonników, dzieci. Główną cechą obrządku pogrzebowego w prawosławiu jest postrzeganie przez cerkiew ciała zmarłej osoby, jako świątyni jego duszy. Śmierć jest nieuniknionym aktem istnienia, po którym następuje oddzielenie duszy od ciała i jej pokazanie się przed Sądem Najwyższym.

Chowanie osób świeckich

Ciało po śmierci jest omywane gąbką nawilżoną ciepłą wodą i ubierane w szaty pogrzebowe. Tradycja ta jest nawiązaniem do pogrzebu Chrystusa, którego ciało po zdjęciu z krzyża zostało obmyte i owinięte w całun. Podczas omywania na czole, piersiach, dłoniach, kolanach i stopach robione są znaki krzyża. Zmarły jest odziewany w nowe szaty. Na ubrane ciało nakłada się savan, czyli płat białego płótna. Symbolizuje on szatę chrzcielną. W dłonie zmarłej osoby wkłada się ikonę z podobieństwem Jezusa oraz świecę woskową. Na czole umieszcza się wienczyk. Pasek papieru z nadrukowanym przedstawieniem Chrystusa, Matki Boskiej i Jana Chrzciciela. Kapłan kropi wodą święconą wnętrze trumny i złożone ciało. Przy ciele sprawowana jest panichida – nabożeństwo żałobne. Czytany jest psałterz. W cerkwi odbywa się otpiewanije – pożegnanie zmarłego przez bliskich. Ważnym elementem jest czytanie modlitwy o wybaczeniu grzechów, a kartę z jej tekstem umieszcza się w trumnie.

Pogrzeb odbywa się trzy razy: w dniu pochówku 3 dnia po śmierci, dziewiątego i czterdziestego dnia po nim. W pierwszych dwóch dniach po śmierci dusza zmarłego przebywa na ziemi i prowadzi rozmowę z samym sobą, z rodziną i przyjaciółmi.

Zobacz także

wiązanka kwiatów na trumnie

Ekshumacja zwłok jest procesem polegającym na wydobyciu ludzkiego ciała lub szczątków z miejsca pochówku. W większości przypadków przeprowadzana jest na wniosek rodziny, ze względu na konieczność przeniesienia ciała na inny cmentarz. Niekiedy ekshumacja może być wykonywana na wniosek sądowy lub prokuratorski.  Do przeprowadzenia ekshumacji konieczna jest zgoda państwowego granicznego inspektora sanitarnego, odpowiadającego lokalizacji planowanej ekshumacji, […]

urna

Dokonanie kremacji i umieszczenie prochów w urnie to coraz częściej wybierana forma pochówku, choć nadal nie tak popularna jak pochówek tradycyjny. Dlatego też wciąż wiele osób nie wie, co potem należy zrobić z urną. Przede wszystkim trzeba mieć na względzie zapisy prawa polskiego. Możliwych miejsc do przechowywania urny z prochami zmarłego jest kilka.

Copyright © 2021 • Zakład Pogrzebowy Resurrexit. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

^
Realizacja: Bazinga