Telefony całodobowe:
 +48 604 539 606  +48 32 259 91 20
ul. Warszawska 58
Katowice
ul. Sienkiewicza 45
Katowice
ul. Mieszka I nr 6
Katowice - Tysiąclecie

Kremacja czy inhumacja – na co się zdecydować?

W naszym kraju tradycyjnie preferuje się inhumację, czyli złożenie ciała zmarłego do grobu w trumnie (tzw. pochówek szkieletowy).

Ostatnimi czasy jednak coraz częściej dokonuje się również kremacji, czyli spalenie zwłok w ramach obrządku pogrzebowego, a następnie pochówek prochów w urnie. Decyzja o konkretnej metodzie pochówku tak naprawdę zależy od indywidualnej woli zmarłego wyrażonej za życia oraz decyzji jego bliskich. Niemniej warto przyjrzeć się nieco bliżej — z praktycznego punktu widzenia — zarówno kremacji, jak i inhumacji.

Inhumacja nadal najczęściej wybierana w Polsce

Pochówek szkieletowy jest najczęściej wybierana w naszym kraju, co w dużej mierze wynika z katolickich tradycji. Kościół Katolicki inhumację preferuje, a kremację toleruje. Uznaje się więc, że w Polsce ta forma pochówku jest powszechna głównie ze względów religijnych oraz przyjętego zwyczaju. Jeśli jednak spojrzymy na statystyki dotyczące pogrzebów poprzedzonych kremacją w innych krajach europejskich, przekonamy się, że w porównaniu z inhumacją ich odsetek jest zdecydowanie wyższy. Doskonałym tego przykładem są państwa, takie jak np. Szwajcaria, Szwecja, Słowenia, Dania, Czechy, Wielka Brytania czy Niemcy. Okazuje się też, że w każdym z tych krajów, w tym również w Polsce, liczba kremacji sukcesywnie wzrasta.

W naszym kraju organizacja pogrzebu szkieletowego jest łatwiejsza niż pochówek po kremacji — większość domów pogrzebowych oferuje obsługę wyłącznie w tym zakresie. Na szczęście są zakłady pogrzebowe, jak Resurrexit w Katowicach, które zapewniają wsparcie organizacyjne zarówno w przypadku kremacji, jak i inhumacji. Jeśli pogrzeb ma być uroczystością religijną, bliscy nie są narażeni na konieczność uzasadniania wyboru inhumacji przed rodziną czy księdzem, co niekiedy zdarza się przy kremacji. Te czynniki w dużej mierze sprawiają, że pochówek szkieletowy nadal jest najczęściej wybierany w naszym kraju.

Kremacja coraz częściej wykonywana w Polsce

Jak już zostało wcześniej wspomniane, kremacja jest obecnie coraz częściej wybierana i zapewne ta tendencja się utrzyma. Głównym tego powodem są względy praktyczne — ze względu na powszechne praktykowanie pochówków szkieletowych na wielu miejskich cmentarzach zaczyna brakować miejsc na kolejne groby. To z kolei wpływa na wzrost cen pogrzebów oraz regularnych opłat związanych z utrzymaniem prawa do grobu.

Wiele też wynika z pewnych zmian społecznych. Spopielenie zwłok nie jest czymś nowym w naszej kulturze. Wręcz przeciwnie — zwyczaj ten sięga początków naszej cywilizacji. Tak naprawdę inhumacja na obecnych terenach Polski pojawiła się wraz z przyjęciem chrześcijaństwa — wcześniej praktykowano spopielanie zwłok. Od lat 60. XX w. Kościół Katolicki zezwala na pochówek prochów w urnie.

Za kremacją przemawia wiele względów praktycznych. Ten rodzaj pochówku może wiązać się z niższymi kosztami ogólnymi, co wynika np. niższych cen urn czy nagrobka (co jednak nie jest regułą) czy miejsca na cmentarzu. Coraz częściej podkreśla się też ekologiczne korzyści wynikające z kremacji — prochy z ciała są nietoksyczne i po złożeniu w ziemi nie mają wpływu na stan gleb czy wód gruntowych.

Ostatecznie jednak wybór kremacji lub inhumacji zależy od indywidualnych przekonań.

Wróć do bloga